OBR2.JPG, 55kB
 TOPlist
 

  Dlouhodobý majetek:

Úloha dlouhodobý majetek se skládá ze dvou celků evidenčně na sebe navazujících, ale z hlediska pojetí současné ekonomiky od sebe se neustále vzdalujících. Jde o dlouhodobý majetek:

A. účetní, jehož užití spadá do kompetence zákona o účetnictví - plán účetních odpisů, vliv na nákladovost, t.j. především na ceny vlastních výrobků, které se oceňují výší vlastních nákladů. Účetní část systému se zpracovává v měsíčních cyklech a formou odpisů a účetních změn vstupuje do účetnictví formou spojovacího souboru.

B. daňový, jehož užití spadá do kompetence zákona o daních z příjmu a finanční rozdíl (odpisů a zůstatkových cen) od účetních hodnot je prováděn výhradně neúčetně do daňového přiznání. Účetní změny poskytují pouze informace pro daňovou část z hlediska stavu a pohybů těchto prostředků.
Vedle běžného řešení přes daňové odpisové skupiny jsou součástí tyto speciální okruhy:
  • snížení sazeb lineálního odepisování
  • řešení přes životnost forem a šablon
  • speciální odepisování fotovoltaiky
  • daňové odpisy se rovnají účetním (především pro nehmotný majetek)
Síťové vstupy do pracovišť:

Zpracování dat lze provádět výhradně na jedné stanici (počítači). Úlohu dlouhodobého majetku lze připravit tak, aby fungovala jako výstupní informační systém bez možnosti pořizování dat - vhodné pro řídící pracovníky.

Kompletní dokumentace této části programu