OBR2.JPG, 55kB
 TOPlist
 

  Mzdy:

Tato úloha je určena především pro evidenci pracovníků, pořizování hrubých mezd, zpracování čistých mezd s výpočtem sociálního a zdravotního pojištění, daně ze závislé činnosti.

Součástí úlohy mezd jsou tyto okruhy:
 • v rámci matričního souboru pracovníků lze řešit pravidelné platby a srážky
 • pořizovány jsou jak hrubé mzdy, tak tzv. nepravidelné platby a srážky pracovníkům
 • pořizování hrubých mezd včetně oceňování prací vnitropodnikových služeb u zemědělských podniků
 • pořizování přes tzv. matrice pracovních kolektivů (každý měsíc se opakují stejné druhy mezd u stejných pracovníků)
 • náhrady nemoci a evidence dávek nemocenského pojištění
 • valorizace mezd
 • kontrola a programový dopočet minimální mzdy
 • důchodové spoření II. pilíř
 • penzijní připojištění
 • životní pojištění
 • konta pracovní doby
 • exekuční srážky
 • dávkové platby na účty České spořitelny
 • importy z evidencí docházky (individuální řešení podniků)
 • vytváření převodních příkazů - mzdy na konta, na pravidelné srážky, na životní pojištění a exekuce
 • rozbory odměňování podle profesí
 • statistika ceny práce ISPV pro Treximu Zlín
 • podklady pro hlášení ZPS zaměstnanců
 • podklady pro žádostí sociálních dávek
 • tvorba evidenčních listů
 • tvorba zápočtových listů
 • potvrzení pro úřady práce
 • potrvrzení zdanitelných příjmů
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • prezenční listiny pracovníků

Systém je přizpůsoben možnosti síťového zpracování. Síťové zpracování lze provádět na režimech aktualizace číselníků, pořizování a aktualizace matričních souborů, pořizování běžných mezd a výstupy.

Úloha je konstruována tak, že je přímo datově napojena na informační základnu ČSSZ. Řeší přihlášky, odhlášky, změny a evidenční listy. Tyto informační výstupy pro ČSSZ lze vytvářet jak tiskem do příslušných předtisků, tak vytvářením XML souborů a jejich zasílání internetem za využití dostupných komunikačních programů přímo do databáze ČSSZ.

Kompletní dokumentace této části programu