OBR2.JPG, 55kB
 TOPlist
 

  Drobný majetek:

Tato úloha je zcela samostatná bez jakéhokoliv propojení s centrálním účetnictvím. Změny zde prováděné jsou tedy výhradně evidenčního charakteru. Úloha se využívá především na evidenci těch položek ve firmě, které jsou dlouhodobějšího charakteru a nejsou evidovány v úloze dlouhodobý majetek. Sledování tohoto majetku se provádí přes podnikem definovaná odpovědnostní místa (osoby, kanceláře, dopravní prostředky atd.) a skupiny majetku (majetek s nízkou cenou, s vysokou, ochranné prostředky, vybavení bytů atd.).

Kompletní dokumentace této části programu