OBR2.JPG, 55kB
 TOPlist
 

Skladový obchodní a výrobní systém

Součástí programů na vedení účetnictví je také zpracování skladových informací až na úroveň skladových položek. Toto řešení jako součást účetnictví je výhodné především pro firmy bez speciálních požadavků na skladový systém. Podnikům, které v souvislosti se skladovým hospodářstvím požadují některé speciální funkce také nabízíme řešení v podobě samostatného programového celku - Skladový obchodní systém EKOSKLAD. S účetnictvím Ekosoft je propojen.

V rozhodování, které řešení skladů použít, je důležité srovnání funkcí.
Následující tabulka vám poskytne dostatečné informace.


Srovnání způsobů řešení skladového hospodářství mezi Ekonomickým systémem EKOSOFT a Obchodním skladovým systémem EKOSKLAD:
Účetní systém Ekosoft Skladový obchodní systém Ekosklad
S položkami skladů lze pracovat v centrálním účetnictví a lze je předávat pro práci na jednotlivá pracoviště. Předání se provádí na základě čísel skladů a s jedním skladem lze pracovat pouze na jednom pracovišti. Položky skladů nepřecházejí do centrálního účetnictví, jsou členěny také podle čísel skladů (částí). Lze s nimi pracovat z více stanic na počítačové síti najednou.
Při práci se skladovými položkami je nutná alespoň částečná znalost účetnictví - formuláře pořízení obsahují účtování (i když většinu program doplňuje). Účtování se provádí až ve fázi vytváření účetních zápisů předáním do účetnictví na základě typů položek a druhů pohybů. V pohybech Ekoskladu jsou položkové zápisy uchovávány, při vytváření zápisů do účetnictví jsou vypouštěny a probíhá součtování za doklad.
Všechny položky skladového systému jsou přesně definovány ke způsobu jejich použití - měrná jednotka, jakost, minimum, maximum, fakturační cena atd. Položky prodejů jsou ukládány ve 2 souborech: skladový matriční soubor a soubor fakturačních položek. Položky systému jsou rozděleny na dvě skupiny. První opět přesně definuje způsob jejich použití. Druhá je volitelná podnikem - 10 údajů k položce, 16 k zakázce, 8 typů slev. V jednom matričním souboru jsou ukládány jak skladové tak fakturační položky (včetně položek záloh).
Výdejní ceny jsou udržovány metodou váženého aritmetického průměru, jsou průběžně zapisovány a konečnou úpravu provede měsíční závěrka. zcela obdobně
Předáním dat z podřízených počítačů do účetnictví je stav ekonomiky vždy reálný, t.j. včetně odpisů ze skladu, které při prodejích provádí sám program. Předání dat z Ekoskladu do účetnictví se děje dvoufázově: První - průběžná - předává příjmy, tržby, pohledávky, maloobchodní prodej. Druhá - po měsíční závěrce. Předává stav odpisu skladu (prodeje a vlastní spotřeby).
K položce skladového systému je možné ukládat jednu fakturační cenu bez DPH a včetně DPH. Na tyto ceny je možné uplatňovat slevu. K položce Ekoskladu se ukládá jak fakturační cena bez DPH, tak včetně DPH. Ceny prodeje mohou být řešeny i pomocí tří cenových hladin s různými metodami jejich propočtu podle základní fakturační ceny.
Programové režimy práce se skladem jsou řešeny parametrem pro každé jednotlivé pracoviště. Parametricky lze volit také správu tzv. neúčetních údajů položek. Různé programové režimy je možné pro určitou stanici v síti blokovat.
Datový systém je víceuživatelský (1-999). Datový systém je jednouživatelský.
Zakázky lze řešit pouze jako sledování činnosti v cenách nákladů, případně s jejich návazností na výpočet nedokončené výroby. Zakázky lze řešit podnikem definovanou úpravou zakázkového listu. Jeho data mohou být ukládána jak v cenách nákladů (používány pro předání do účta), tak v cenách fakturačních s možností fakturace zakázkového listu, kde sazba DPH je závislá na sazbě DPH ze zakázkového listu.
Systém neřeší plánování a přípravu výroby. Systém umožňuje řešit tzv. technologie, což je vlastně příprava výroby - plánování potřeb výroby, uskutečnění odpisu zásob na základě technologií, uchovávání dat jak v nákladových cenách, tak volitelně v cenách prodejních. Dále je možné provádět propojení části technologií se zakázkami.
Systém fakturace, dodacích listů a maloprodeje se směruje na odběratele - přes název nebo IČ. Systém dodacích listů, fakturace, maloprodeje a objednávek je řešen na odběratele a provoz. Výstupní informace je možné požadovat s tříděním přes název, IČ či interní označení a číslo provozovny.
Přístup ke skladovým položkám je výhradně přes identifikaci položky případně u výdejů přes název položky. Přístup k položkám je volitelný na úrovni každé stanice - přes identifikaci, název položky nebo interní označení.
V systému není možnost řešení přijatých objednávek. V systému je možnost řešení přijatých objednávek s možností jejich vyřizování do dodacího listu, faktury i maloprodejky. Též možnost využití tzv. rozvozních linek. Tzv.vnitropodnikové objednávky lze vyřizovat výdejkou nebo převodkou.
V systému není možnost řešení vydaných objednávek. V systému je možnost řešení vydaných objednávek s možností jejich vyřizování příjemkou.


Dokumentace programu Ekosklad: