OBR2.JPG, 55kB
 TOPlist
 

  Výpisy minulých let:

Rychlý vývoj výpočetní techniky způsobuje obměnu jak vlastní techniky, tak také přechody na nové verze operačních systémů. Do roku 1996 byl systém provozovaný pod OS DOS, od roku 1997 byly možné kombinace systémů DOS a Windows (v té době většinou Win95). Získání starších dat by tedy mohlo narážet na problémy systémové.

Dalším důvodem je to, že vám musíme nabídnout nejen program, který umí pracovat s aktuálním rokem a dál, ale také program, který umí čerpat informace starých let (i když byly v s menším datovým obsahem než soubory aktuálního roku).

Také naše programy se neustále zdokonalují a rozšiřují. Nelze srovnat úroveň výpisů v roce 2013 s rokem 1995 jak po stránce vlastních tisků, tak především přizpůsobení tisků různým variantám techniky - DOS, WIN s tiskem grafickým, WIN s tiskem textovým, ukládání výstupů do PDF a využívání generátorů sestav.

V této úloze lze čerpat tyto druhy informací s volbou roku:
 • výpisy podnikových číselníků
 • výpisy dat účtů (hlavní kniha)
 • výpisy účetního deníku a deníku DPH
 • výpisy faktur a saldokonta
 • výpisy stavu zásob konce roku a ročních skladových karet
 • výpisy podle dealerů
 • výpisy podle vnitropodnikového členění
 • exporty souborů do DBF a CSV
 • výběrové výstupy
 • stavy účtů v porvnání jednotlivých let (vždy data 5ti let v sestavách)
 • finanční analýzy podniku (vždy data 6ti let v sestavách)
 • výpisy účtů nápočtem s volbou let od - do
Kompletní dokumentace této části programu