OBR2.JPG, 55kB
 TOPlist
 

Integrovaný ekonomický systém

Programový systém EKOSOFT je určen a vytvořen pro zvládnutí základních účetních a daňových operací. Pro řízení podniků s minimalizací administrativních nákladů.

Přebírá na sebe značnou část zodpovědnosti za dodržování zákona o účetnictví i příslušných daňových zákonů.

Kompletní propojení všech modulů a komplexnost zpracování informací nutí obsluhu, aby data byla pořizována v reálném čase. Systém vynucuje dokladovou disciplínu a součinnost pracovníků ekonomických úseků.

Umožňuje napojení na centrální účetní systém z jiných programových produktů a řeší export všech rozhodujících datových souborů do struktur DBF nebo CSV.

Účetní vazby modulů mezd, dlouhodobého majetku, skladového systému, pohledávek, závazků a plateb na centrální účetní systém jsou konstruovány tak, že odpadá účtování ze strany uživatele - zabezpečeno systémem. Toto vše je u většiny režimů podpořeno programovým číslováním dokladů a důslednou kontrolou programu již ve stádiu pořizování dat. Z celého souboru účetních zápisů se programem vytváří 60-70% vět.

Systém řeší vnitropodnikové řízení jednoduchou evidencí nákladů a výnosů nebo střediskovou strukturou. Na to navazuje programové řešení výpočtu nedokončené výroby a režií, výpisy vnitropodnikových výsledovek, výpisy podle jednotlivých úrovní řízení a kalkulace výrob.

Skladové hospodářství je spojeno s centrálním účetnictvím. V případě požadavků na podrobnější sledování skladového hospodářství včetně objednávek, zakázkového systému, přípravy výroby atd. nabízí firma EKO-SOFT s.r.o. programový systém EKOSKLAD, který je zároveň propojen oboustranně na účetní systém.

Umožňuje nejen zpracovávat data a dokumentovat stav ekonomiky podniku, ale také srovnávat úroveň ekonomiky jednotlivých let.

Oblast plateb je realizována jak klasickou formou převodních příkazů a pořízením výpisů, tak možností napojení na rozhodující banky s automatizací plateb.

Použitá struktura dat umožňuje programovou regenerovatelnost převážné většiny datových souborů.

Celý systém je doprovázen velkým výběrem výpisů, ať ve formě prohlížení na terminálu, v tiskové formě, exportem do DBF nebo exportem sestav do PDF. Většina datových souborů je doplněna také tzv. generátory sestav, prostřednictvím kterých může uživatel získat nestandardní výstupy včetně jejich exportu do CSV. Výstupy v každé úloze mají zabudován mechanismus tzv. uživatelského prohlížení. Jde o jakousi systémovou analogii toho, co umožňuje EXCEL.

Síťově je možné využívat modul centrálního účetnictví, mezd, dlouhodobého majetku, vedlejších účetních pracovišť a manažerského infosystému.

Systém má online napojení na registr podnikatelských subjektů ARES, registr plátců DPH pro ověřování spolehlivosti a evropskou databázi plátců DPH.


Je provozovatelný na počítačích s operačním systémem WINDOWS XP a vyšších, na počítačových sítích NetWare, WINDOWS, NT, WINDOWS 2000, 2003 atd.

Minimální konfigurace: pentium, VGA karta

Minimální rozlišení pracovní plochy obrazovky je 1024*768 pixelů, dále je připraven pracovat na většině vyšších rozlišení včetně využití širokoúhlých monitorů.

Jde o multiuživatelskou verzi, definici uživatelů provádí dodavatel programu. Do jedné uživatelské nabídky firem lze uložit až 999 firem.

Programovacím prostředím je relační databáze WinRedap.

Tento systém je vhodný pro výrobní a zpracovatelské podniky, zemědělské podniky, stavební firmy, velkoobchody a podniky služeb, podnikatele s daňovou evidencí i příspěvkové a nevýdělečné organizace. Řeší zpracování dat pro běžný i hospodářský rok s libovolným počátkem včetně prodloužených období (více jak 12 měsíců).

Kompletní dokumentace této části programu