OBR2.JPG, 55kB
 TOPlist
 

  Manažerský infosystém:

Vzhledem k tomu, že centrální informační systém je udržován jako kompletní datový systém na řídícím počítači, kde se provádějí základní datové práce, tj. například likvidace došlých faktur, platby, pokladna atd., bylo nutné umožnit přístup do dat bez možnosti jejich ovlivnění libovolnému počtu řídících pracovníků v podniku. K tomu účelu slouží právě tato úloha Manažerský infosystém.

Součátí úlohy jsou tyto okruhy výstupů:
 • výpisy všech podnikových číselníků
 • výpisy dat účtů (hlavní kniha)
 • výpisy účetního deníku včetně deníku DPH
 • výpisy faktur
 • sumáře pohledávek firem a saldokonta
 • výpisy stavu i karet zásob (pohybů)
 • výpisy vnitropodnikových dat
 • statistické výkazy
 • exporty všech datových souborů
 • výpisy stavu a pohybu záloh
 • vnitropodnikové výsledovky za jednotlivé úrovně, kalkulační výkony a střediska
 • kalkulace výrob
 • rozborové sestavy pohybu zásob
 • rozbory realizace, přehledy produkce, obchodní rozbory
 • srovnání dat aktuálního roku na minulý nebo plán
Kompletní dokumentace této části programu