OBR2.JPG, 55kB
 TOPlist
 

  Personalistika:

Tato úloha je rozšířením mezd. Ve mzdách jsou předmětem dat obecně známé procesy, postupy a náplň mnoha položek vyplývajících z vazeb na systém odvodů a daní. Vedle těchto obecných požadavků na informace o pracovnících jsou u mnohých firem požadovány ještě další, které jsou více či méně individuální podnikové. Proto jsme tuto úlohu vytvořili jako nástroj pro evidenci o pracovních volně definovatelných údajů podnikem. Vedle základních identifikačních údajů přecházejících z mezd je u každého pracovníka několik matričních souborů:
 • soubor 20ti textových položek
 • soubor 10ti číselných položek
 • soubor 20ti datumových položek s možností uložení lhůty
 • soubor 20ti ochranných pomůcek s možností uložení lhůty
 • soubor rodinných příslušníků
Dalšími výpisy z databáze jsou:
 • Položky s volným textem
 • Karta pracovníka
 • Prezenční listiny pracovníků
 • Narozeniny
 • Důchody
 • Odchody a nástupy zaměstnanců
 • Rozbory zaměstnanců
 • Volitelné výstupy (generátory)
Kompletní dokumentace této části programu